Deze voorwaarden regelen de verkoop van artikelen die aangeboden worden op de website Budohouse.com tussen de onderneming "Glesbo Bvba nv" en de consument, de gebruiker.

 

I. Voorafgaande informatie

 

Identificatie van de auteur van het aanbod

 

GLESBO Bvba

Henri Jasparlaan, 132

B-1060 Brussel  BELGIË

 

 

BTW: BE 0438 150 285

HRB: 535.420

 

De onderneming Glesbo Bvba is gemachtigd voor de verkoop van artikelen die op de website www.budohouse.com te koop aangeboden worden in België en het Groothertogdom Luxemburg en wereldwijd.

 

Eigenschappen van de te koop aangeboden artikelen

 

De goederen op de website aangeboden, zijn beschikbaar in onze verkoopspunt in Brussel, België. De aankoop mag internationaal gebeuren.

 

De foto’s van de artikelen maken geen deel uit van het contract. Glesbo Bvba is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten.

 

Levering van de artikelen

 

De gekochte artikelen worden binnen de 14 werkdagen geleverd. Indien gewenste goederen niet in voorraad zijn of niet beschikbaar zou zijn op langere termijn, dan verbindt Glesbo bvba zich ertoe de klant te verwittigen en zal dan ook een aanbod doen om een gelijkwaardig artikel aan te bieden, of, desnoods, om over te gaan naar de volledige terugbetaling.

 

Prijzen

 

De prijzen worden vermeld in euro. De prijzen zijn inclusief btw. Indien het btw-tarief zou veranderen, dan kan het tariefverschil doorberekend worden in de prijs van de artikelen.

 

Glesbo Bvba behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk ogenblik te wijzigen.

 

Betaling

 

De betaling voor de afdeling geboortelijsten gebeurt per bankoverschrijving van een Europeese rekening of bij middel van  een kredietkaart: Visa, Eurocard, Mastercard.

 

Om de veiligheid van de betalingen te waarborgen, worden alle vertrouwelijke gegevens met betrekking tot kredietkaarten gecodeerd volgens de SSL-norm en zijn ze bijgevolg niet toegankelijk op de server. Er wordt een beroep gedaan op de onderneming Ogone als betrouwbare derde partij voor alle elektronische betalingen.

 

Geen verzakingsrecht

 

Indien een artikel ontvangen door een klant die via internet koopt de verbruiker niet bevalt, kan het omgeruild worden. Opgelet: deze mogelijkheid is enkel van toepassing voor ongebruikte en onbeschadigde goederen in de oorspronkelijke verpakking. En dit, onder voorbehoud dat de consument alles naar Glesbo Bvba terugzendt binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de oorspronkelijke levering.

 

Geldigheid van het aanbod

 

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en naar gelang van de beschikbaarheid. Indien de betaling werd uitgevoerd met een kredietkaart, worden de gekochte artikelen onmiddellijk van de geboortelijst gehaald. Indien de betaling werd uitgevoerd met een storting door de gebruiker op internet, wordt het artikel gedurende 7 dagen gereserveerd*. Glesbo Bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een aankoop die gelijktijdig in de winkel en op de website gebeurt. In een dergelijk geval mag het artikel door de ouders in de winkel omgeruild worden voor een geschenkbon.

 

* Indien de overschrijving of betaling geweigerd wordt, wordt het artikel opnieuw te koop aangeboden.

 

Beschikbaarheidsgarantie van de artikelen

 

Kinderverzorginsartikelen

 

In geval van directe onbeschikbaarheid bij onze leverancier schrijven wij een “voucher" of waardebon uit met vermelding van de referentie. Deze bon wordt later omgeruild voor het verwachte artikel.

 

Indien de artikelen die volledig betaald werden niet in voorraad zijn, zoekt Glesbo Bvba het artikel in andere verkooppunten of stelt Glesbo Bvba u een soortgelijk artikel voor.

 

 

 

 

 

II. Bevestiging van de bestelling

 

Registratie van een bestelling

 

Indien de klant een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende artikelen en klikt hij op het mandje.

 

 

De klant kan:

 

• een overzicht van zijn bestelling krijgen;

• zijn bestelling voortzetten;

• zijn selectie van artikelen beëindigen en deze artikelen bestellen door te klikken op "ik sluit mijn bestelling af".

 

Om de gekozen artikelen te bestellen, na op "ik sluit mijn bestelling af" geklikt te hebben, moet de klant zich identificeren door zijn klantcode en familienaam in te voeren indien hij al een bestelling geplaatst heeft bij www.budohouse.com of door het overeenstemmende formulier in te vullen indien hij nog geen bestelling geplaatst heeft. In dit laatste geval moet de klant het ter beschikking gestelde formulier correct invullen, zodat de bestelling in aanmerking genomen kan worden.

 

Definitieve validatie van de bestelling

 

Na kennis genomen te hebben van de staat van zijn bestelling en zodra de gevraagde informatie ingevuld is door de klant, klikt deze laatste op "Ja, ik bevestig mijn betaling" om zijn bestelling definitief te bevestigen. De gebruiker moet ofwel nota nemen van de rekening en mededeling om de storting te kunnen uitvoeren (hij kan bovendien een voorgedrukte overschrijving afdrukken) ofwel het nummer van zijn kredietkaart, volgens het type van de kaart, de vervaldatum van de kaart en het cryptogram (nummer met 3 cijfers op de achterkant van de bankkaart) invoeren.

 

Aanvaarding van de bestelling

 

Elke bestelling van een artikel aangeboden op de website veronderstelt de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder dat deze aanvaarding echter geconditioneerd wordt door een handgeschreven handtekening van de consument.

 

Bevestiging van de bestelling

 

Wanneer de klant zijn betaling gevalideerd heeft (zo nodig met verschaffing van zijn kaartnummer en vervaldatum), zal Glesbo Bvba een bevestigingsmail opsturen met een overzicht van elke bestelling geplaatst op de website www.budohouse.com, naar het door de klant opgegeven e-mailadres bij de bestelling.

 

Deze bevestiging bevat alle bestanddelen van het contract dat tot stand gekomen is tussen de partijen, met andere woorden de identiteit van de klant, de identificatie van het product of de dienst, de prijs, de eventuele leveringskosten en de betalingswijzen.

 

Bij weigering van betaling met een kredietkaart krijgt de klant een bericht waarin vermeld wordt dat de betaling mislukt is en het artikel opnieuw te koop aangeboden zal worden.

 

III. Persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens verzameld door Glesbo Bvba

 

1. Bij de bestelling die geplaatst wordt door de gebruiker op de website van Glesbo Bvba worden alle gegevens verzameld en bewaart die beschouwd worden als persoonsgegevens:

 

• Het e-mailadres van de gebruiker

 

• Alle informatie die de gebruiker doorgeeft aan Glesbo Bvba. (naam, adres, persoonlijke informatie...)

 

• Alle informatie over de pagina’s die de gebruiker geraadpleegd heeft bij het bezoek aan de website,

 

• Alle informatie over de pagina’s van andere websites die de gebruiker geraadpleegd heeft om toegang te krijgen tot deze website,

 

1. De klant is de enige verantwoordelijke voor de juistheid en adequaatheid van de gegevens die hij doorgeeft aan Glesbo Bvba.

 

2. Wanneer Glesbo Bvba gegevens ontvangt of verstuurt via haar website, behoudt Glesbo Bvba zich het recht voor coderingstechnologieën te gebruiken die erkend worden als gangbare standaarden in de IT-sector.

 

3. Glesbo Bvba verbindt zich ertoe de bepalingen na te leven van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

 

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens door Glesbo Bvba

 

De persoonsgegevens die via deze website verzameld en bewaard worden, dienen uitsluitend voor intern gebruik door Glesbo Bvba (die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens en die de verwerking kan overdragen aan onderaannemers), maar kunnen worden doorgegeven aan andere ondernemingen voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden verwerkt door Glesbo Bvba om de website te verbeteren, om de gebruiker op de hoogte te houden van de updates van deze website, om informatie over haar producten mee te delen aan de gebruiker, om informatieaanvragen en suggesties te verzamelen en om statistische en commerciële doeleinden (met inbegrip van direct marketing).

 

Recht op toegang, verzet en verbetering

 

Krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998, heeft de gebruiker het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, toegang te vragen tot deze persoonsgegevens en de verbetering ervan te verzoeken.

 

Indien de gebruiker gebruik wil maken van zijn recht op toegang, verzet en/of verbetering, dient hij contact op te nemen met Glesbo Bvba:

 

Zie de contact pagina op www.budohouse.com

 

 

 

Telefonisch:                +32 (0)2/538 39 51       

 

Per post: Glesbo Bvba – Henri Jasparlaan, 132, B-1060 - Brussel

 

Communicatie via e-mail en post

 

De gebruiker stemt ermee in dat Glesbo Bvba hem e-mail en post stuurt voor reclames, informatieve en andere doeleinden.

 

Indien de gebruiker geen e-mail of post (meer) wenst te ontvangen van Glesbo Bvba, kan hij een e-mail sturen naar Glesbo Bvba naar het volgende adres: info@budohouse.com

 

 of zich uitschrijven via de website of de ontvangen e-mails.

 

Opmerkingen over het beleid van Glesbo Bvba betreffende de persoonlijke levenssfeer

 

Indien de gebruiker wenst te reageren op het beleid van Glesbo Bvba betreffende de persoonlijke levenssfeer, kan hij contact opnemen met Glesbo Bvba:

 

Via de contact pagina op www.budohouse.com

 

Telefonisch:                +32 (0)2/538 39 51       

 

Per post: Glesbo Bvba – Henri Jasparlaan, 132, B-1060 - Brussel

 

IV. Geschillen

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn bevoegd. Glesbo Bvba behoudt zich het recht voor rechtsvorderingen in te stellen tegen personen die handelen op een manier die als onwettig of ongeoorloofd of in overtreding met deze voorwaarden kan worden beschouwd.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Wij gebruiken cookies.
Deze website verzamelt cookies om een betere gebruikerservaring te bieden.